Bojing BJ-50金融專業用數幣機 

您的最佳選擇

銀行愛用專業數幣機 
全中文使用介面 
操作簡單,容易上手

手提攜帶式
可區分現行新台幣1元、5元、10元、20元、50元等硬幣

 

置幣容量:2400 ,手動撥入
計算速度:2150/分鐘 

計數顯示:5位數LED顯示 
設定範圍:4位數(0~9999)

硬幣直徑:14~34mm 
硬幣厚度:1.0~3.4mm 

        :8公斤 
機器尺寸:370x225x185mm

        :60w 
        :110v 60hz